Automatyzacja produkcji jaką oferujemy w Voytech, może pomóc firmie osiągnąć wysoki poziom produktywności i wydajności przy jednoczesnym zwiększeniu jakości produktów i zysków. Zautomatyzowane systemy produkcyjne wymagają niewielkiego udziału człowieka lub nie wymagają go wcale. Systemy te często wykonują operacje montażu, przetwarzania, kontroli lub obsługi materiałów.

Przeniesienie niektórych zadań na maszyny może sprawić, że twoje miejsce pracy stanie się bezpieczniejsze. Inwestycja w automatyzację może pomóc w zastąpieniu operacji ręcznych, a tym samym w zmniejszeniu rosnących kosztów pracy. Zautomatyzowane systemy mogą wykonywać zadania wydajniej. Automatyzacja produkcji zwiększa wydajność pracy i całkowite tempo produkcji. Automatyzacja może zredukować liczbę operacji, które są powtarzalne, męczące lub nudne dla pracowników.

Maszyny w roli głównej

Istnieją pewne operacji i procesy produkcyjne, które nie są możliwe bez udziału maszyn. Przykłady obejmują szybkie prototypowanie poprzez modelowanie graficzne, tworzenie złożonych powierzchni za pomocą programowalnych sterowników logicznych (PLC) lub systemów sterowanych numerycznie oraz zintegrowane wytwarzanie obwodów. Procesy te mają specjalne wymagania dotyczące miniaturyzacji, dokładności i geometrii, których nie można osiągnąć ręcznie.